Oslo Schakselskap Blog

Dette har hendt… 0

Dette har hendt…

Reykjavik 2013 Flere av våre medlemmer dro i vesterled til det som er kategorisert som årets sterkeste åpne turnering. For...

OSS-i-mellom 2012 2

OSS-i-mellom 2012

Jeg har nå laget en sammenfatning av 2012 i et pdf-dokument på historikksiden. -> OSM2012 Intet nytt, men praktisk med...

Better Tag Cloud