Oslo Schakselskap Blog

4

Thomas Dørum ny styreleder!

Generalforsamling (årsmøte) i Oslo Schakselskap ble gjennomført onsdag 26. april kl 19 Thomas Dørum ble valgt til ny styreleder, vi...