Men jommen klarte ikke klippfiskerne uavgjort! (Foto: Bjørn Berg Johansen)

Better Tag Cloud