Historikk

Oslo Schakselskap er Norges eldste sjakklubb, stiftet  4. februar 1884.

(Arendal Sjakkselskab ble riktignok dannet i 1883, men har ikke eksistert kontinuerlig).

De tre største begivenhetene i klubbens historie:

  • Christiania Schakselskab ble dannet i 4. februar i 1884 av Andreas Aarøe.
  • I 1918 donerte bankier Johs. G. Heftye et fond til klubben.
  • I 1952 fikk klubben sine egne lokaler i Bogstadveien 30 på Majorstua.

På disse sider har vi prøvd å dokumentere litt av det som har skjedde i klubben i alle disse årene.
Mye av sjakklivet kan jo ikke dokumenteres fullt ut – det måtte bare oppleves!

Det er verd å merke seg og mye av det eldste stoffet er hentet fra Norsk Skakblad. De første numrene kom ut 1906-1908. Deretter gikk bladet inn.

Det dukker så opp igjen i 1919, takket være donasjonen av Joh. G. Heftye i 1918. Bladet ble drevet og utgitt av Christiania Schakselskab den første tiden.

Her finner man derfor mye interessante stoff om klubben, og partier av Selskapets beste spillere, hvilket jo var ensbetydende med Norges beste.

Her et resyme over klubbens histore i 125 år: milepæler

Enkeltartikler er å finne i tabellen under:

Artikler

Artikler OSS i mellom Fra Styret Diverse
Stiftelsen, perioden frem til 1908 Osm1962_1 OSS-vedtekter.doc Tidligere OSS-sider:
Oversikt 1884-1924 osm1962-2 Lowsov_statutter OSS 2001-6
Spielmanns Norgesturne 1919 Osm1963_2 Generalforsamling_2015 OSS 2007-8
Heftyes fond Osm1963_2 Generalforsamling_2016 OSM Sjakkhistorisk forum
Christiania Schakselskap 35-årsjubileum Osm1964_1 Generalforsamling_2017 OSU Springeren- Sjakkhistorisk forum
OSS 50 år Osm1964_2 Generalforsamling_2018 Bilder:
OSS 75 år Osm1964_3 OSS Årsberetning 2018 Album
OSS_85aar Osm1965_1 Generalforsamling_2019 Partiside:
Dokter'n av Knut Bøckman - 2001 Osm1966_1 Generalforsamling_2020 Partiside
Problemsjakk i OSS ved Roald Bukne Osm1986_4 Generalforsamling_2021  
Norsk Sjakkblad - oversikt av Øystein Brekke Osm1987_1 Styrer Lenker:
OSS 125 fra NSB 2009 nr. 3 Osm1987_2   Sjakkhistorie.no
  Osm1988_1   olimpbase.org/
Formenn i OSS Osm1988_2   Verdensmestre
OSS Styrer_ Tore J. Nilsen Osm1988_3   OSM-Sjakkhistorisk
Tore J. Nilsens historikkside Osm1988_4    
  Osm1989_1   Ragnar Hoen 70 år
Morgenbladet-1 Osm1989_2   Erling Kristiansen 75 år
Morgenbladet -2 Osm1989_3   Øgaards 64 beste partier
Morgenbladet 1970 Osm1989_4   TV76
Lagsjakk anno 1975 Osm1990_1    
Morgenbladet 1976 Osm1990_3   Klubbprofiler
Morgenbladet 1977 Osm1995_1   Profiler
Morgenbladet 1977-1 Osm1995_2    
Morgenbladet 1977-2 Osm1996_1    
Morgenbladet 1977-3 Osm2009_1    
Morgenbladet 1977-4 Osm2009_2    
Morgenbladet Osm2010    
  Osm2011    
Aftenposten 1984 Osm2012    
Aftenposten 1999 Osm2013    
Aftenposten 2000 Osm2014    
Aftenposten 2001 Osm2015    
Aftenposten 1984-1 Osm2016    
Aftenposten 1984-2 Osm2017    
Aftenposten 1984-3 Osm2018    
Aftenposten 1998-1 Osm2019    
Aftenposten 19998-2 Osm2020    
Aftenposten 1998-3      
Aftenposten 2000-1-      
Aftenposten 2000-2      
Aftenposten 2001-3      
Aftenposten 2001-1      
Aftenposten 2001-2      
Aftenposten 2001-3      
Aftenposten 2001-4      
Aftenposten 2001-5      
Aftenposten 2001-6      
Aftenposten 2001-7      
Aftenposten 2001-8      
Aftenposten 2001-9      
Aftenposten 2001-10.      
Aftenposten 2001-11      
NM 1968      
Sjakkol 1970      
OSS 110år v.KB      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Better Tag Cloud