Grasrotandelen

Vil du gi din støtte til Oslo Schakselskap ?

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge et lag

eller en forening som du ønsker å støtte – din Grasrotmottaker.

Vi oppfordrer deg til å støtte Oslo Schakselskap!

For den som har spillerkort er det enkleste
1. å gå inn på www.grasrotandelen.no og
2. skrive inn organisasjonsnummer 988694886,
eller navnet på Oslo Schakselskap, og
3. registrere Oslo Schakselskap som bidragsmottaker.

Ved å registrere OSS som bidragsmottaker,
reduseres det gjennomsnittlige tapet ved å tippe
fra 50 til 45 prosent av innsatsen.

Om Grasrotandelen

Siden Norsk Tipping ble etablert har hele overskuddet gått til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til være med å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til.

Du kan nå velge hvilket lag eller forening som får fem prosent av din spillerinnsats. Det vil si at dersom du spiller Lotto for hundre kroner, går fem kroner til din grasrotmottaker. Og best av alt; din innsats, premie eller vinnersjanse vil ikke reduseres!

Ved spill på Multix tilfaller halvparten av overskuddet Grasrotandelen. Hver dag beregnes Grasrotandelen ut ifra forskjellen mellom innsats og gevinster, og fordeles til spillernes grasrotmottakere.

Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bortsett fra Flax og Extra. Dette fordi alt overskuddet i Extra allerede går til stiftelsen Helse og Rehabilitering og Flax spilles uregistrert.

I 2009 vil det første laget eller foreningen du tilknytter deg, vil få grasrotmidler av det du har spilt for siden 1.januar 2009. Du kan bytte din grasrotmottaker når du måtte ønske det, og så ofte du vil. Den nye grasrotmottakeren får grasrotmidler fra det tidspunktet du endrer.

For å delta i Grasrotandelen trenger du et Spillerkort fra Norsk Tipping. Du leser mer om Spillerkortet her

Det er Kultur- og kirkedepartementet som bestemmer hvem som kan motta grasrotmidler. For at ditt lag eller forening skal motta midler fra Grasrotandelen, må det være registrert i Frivillighetsregisteret (brreg.no) og godkjent som grasrotmottaker. Din grasrotmottaker behøver ikke å være lokalisert i ditt nærmiljø, men må drive regional eller lokal virksomhet