Medlemskontingent 2022

HelårsmedlemAndre halvår
(dvs. innmeldt etter 1.
juli 2022)
Ordinær kontingent:
Voksen (inkl. pensjonist / trygdet)1.200600
Junior (født 2002 - 2005)600300
Kadett / lilleputt / miniputt (født 2006 eller senere)400200
Redusert kontingent:
Student (født 1993 eller senere som studerer på fulltid)600300
Medlem fast bosatt utenfor Oslo / gamle Akershus600300
Bimedlem (innmeldt i NSF via en annen klubb)600300
Førstegangsmedlemmer (som ikke har vært NSF-medlem siste 10 år): 50 % rabatt