Vårturneringen 2011

Spillesystem

Gruppe Mester: Forbeholdt mesterspillere over 2000. 7 eller 9 runder berger avhengig av deltakelsen. FIDE-rates
Gruppe A: (1750-2000). 7 eller 9 runder berger avhengig av deltakelsen. FIDE-rates
Gruppe B (under 1750): 9-runders monrad.

Betenkningstid

90 minutter med 30 sekunders tilleggstid.

Startavgift

200 for voksne og 100 for juniorer. Hoved- eller bimedlemskap i OSS kreves.