Vårturnering 2015

Oslo Schakselskap

Oslo Schakselskap

Velkommen til Oslo Schakselskaps vårturnering 2015! 

Turneringen spilles på torsdager frem mot sommeren. Noen dager settes av til utsatte partier.

Antatt spilleprogram:

29.januar: 1. runde
5. februar: 2.runde
12.februar: 3.runde
19.februar: Utsatte partier
26.februar: 4.runde
5.mars: 5.runde
12.mars: 6.runde
19.mars: Utsatte partier
26.mars: 7.runde
9.april: 8.runde
16.april: Utsatte partier
23.april: 9. (siste runde)

Spillesystem:

Ni runder monrad med alle i én gruppe. Turneringen FIDE-rates.

Startkontingent:

200/100

Betenkningstid:

90 minutter + 30 sek fra og med første trekk.

Premier:

Kommer senere.

Turneringsleder

Tarjei J. Svensen