Bør NSF si ja eller nei til samarbeid med Kindred?

38 Responses

 1. Tom Jenkina sier:

  Forslaget er horribelt og jeg forstår ikke hva forbundsledelsen tenker på . NSF og sjakken vil miste all offentlig goodwiill for år fremover. Vi kan bare glemme å få offentlig tilskudd til sjakk-VM hvis det sies ja til dette forslaget. OSS bør si nei og kreve at alle klubbens delegater ,møter på kongressen med bundet mandat på dette punktet. Det er også et åpent spørsmål oim en avtale rett og slett er lovlig mener jeg å ha hørt fra juridisk hold.?

  • Atle Grønn sier:

   Wow! Sterke ord, Tom! … Og jeg er helt enig i at det er horribelt. Godt å høre at du følger med!

  • Leif Øgaard sier:

   Helt enig med deg Tom. Gamblingbransjen er en råtten bransje og ført mange ut i økonomisk ruin. Sjakken bør ha et minimum av etiske prinsipper. Ville sjakken feks blitt støttet av ‘Prince mild’ for 50 mill? Svært skuffende at Magnus Carlsen støtter dette.

 2. Er det noen som tørr gå utpå å støtte avtale her. Jeg har ikke Facebook og lurer på hva som er argumenter for?

  • Widar F sier:

   Jeg har problemer med å se at dette er et problem. Uansett beløpets størrelse så er det ikke norsk sjakks oppgave å motarbeide norsk idrett!

  • AtleG sier:

   De som støtter avtalen, påpeker skjevheter og problemer med dagens norske modell og monopolet til Norsk Tipping. De har sikkert mange gode argumenter (jeg har ikke fulgt så nøye med på den delen av debatten). Mitt prinsipielle standpunkt er at NSF (sjakken) ikke kan kjøpes til å drive lobbyvirksomhet for et synspunkt som ikke er relatert til sjakk, og som dessuten er politisk kontroversielt. Blant de som er mot avtalen med Kindred, finnes det både tilhengere og motstandere av Norsk Tippings monopol. Selv har jeg ingen sterke meninger om Tippe-modellen, men jeg mener altså at norsk sjakk ikke skal ta standpunkt i kontroversielle politiske tema på vegne av hele medlemsmassen. Jeg synes ikke diskusjonen i forkant av kongressen skal være en debatt for eller i mot monopolet til NT – det er nettopp en slik debatt Kindred vil betale oss for å drive (og foreløpig lykkes de godt, siden de får debatten nå i juni helt gratis).

  • Tom Jenkina sier:

   Penger Sylvia. Penger. NSF kaster alle hemninger overbord bare prisen er høy nok. Det er ikke Norges Sjakkforbunds oppgave å være lobbyister for noe som pt er ulovlig i Norge.

  • Olav Erikstad sier:

   Sylvia, et av hovedargumentene for å støtte avtalen, er at Norsk Tipping aldri har tilgodesett sjakkmiljøet med annet enn symbolske beløp fra grasrotandelen, og at vi derfor like gjerne kan ta imot en avtale med en av Norsk Tippings konkurrenter. Norges Idrettsforbund har alltid drevet lobby for at spillinntekter i Norge skal tilfalle nesten bare dem, så det er naturlig og logisk at NSF ønsker en annen mulighet/politikk. Hilsen Olav, dog bare bimedlem.

 3. Ole Christian Moen sier:

  Sjakk har – hittil – hatt den fordel i forhold til bridge og andre intelligens spill at vi ikke er blitt knyttet til gambling. Gambling er et samfunnsonde på linje med narkotika. Hvorfor i all verden skal vi knytte oss til dette, og hva vil det bety for barne- og ungdomssjakken? Penger er ikke alt.
  Det er viktig at forslaget stemmes ned med et massivt flertall, slik at dette ikke blir hengende ved vår edle sport. Vi kjenner en som ble forrådt for 30 sølvpenger, la ikke det samme skje med Caissa.

  • Petter Stigar sier:

   Takk, Ole Christian. Det er gledelig at noen bevaret gangsynet i denne kjedelige saken. Takk også til Sylvia Johnsen og Tom Jenkins for utmerkede innlegg.

 4. Idar Bergfjord sier:

  Jeg støtter Ole Christian fullt ut i dette. Atles argument er det prinsipielle: NSF bør ikke være en politisk lobbyorganiasasjon for ting som ikke har med sjakk å gjøre, men jeg syns ikke diskusjonen kan hoppe over det spesifikke med Kindred/Unibet heller: De driver en kynisk virksomhet som ødelegger mange menneskers liv. Vi bør ikke bli deres støttespiller.

  • AtleG sier:

   Interessante og sterke innspill, Ole Chr. og Idar! Jeg synes det prinsipielle er det enkleste, så jeg har ikke tenkt lenger. Jeg har heller ingen erfaring med tipping personlig (eller i familien) da jeg aldri har fylt ut en lottokupong eller tippekupong (jeg prøvde én gang for 25 år siden, men fikk det ikke til). Som sjakkspiller er det et samfunnsområde jeg ikke har interessert meg i, og jeg håper å slippe å interessere meg for dette også i fortsettelsen 🙂

 5. Magnus uttalte seg på instinkt, og han har aldri likt tvang og ufrihet. Men nå har team Carlsen våknet og forstått at hvis forbundet kan ta penger fra bettingselskap, så kan Magnus gjøre det samme. Han er sponsorobjekt nr 1 i Norge og vil få langt mer enn sjakkforbundet. Trist uttalelse fra Henrik:

  https://www.vg.no/sport/i/vQVAOl/carlsen-familien-sier-ja-til-avtale-med-utenlandsk-bettingselskap?utm_source=vgfront&utm_content=row-2

 6. Jeg mener bestemt at Norges Sjakkforbund må benytte denne unike anledningen til en betydelig – svært betydelig – inntekt til fremme av norsk sjakk. Norges Sjakkforbund sentralt har meg bekjent aldri fått en krone fra Norsk Tipping, og har som vi vet kronisk dårlig økonomi. Derimot mottar norske sjakklubber ganske mye penger fra Grasrotandelen og klubber i Ungdommens Sjakkforbund ditto fra Flaxlotteriet, begge deler fra Norsk Tipping. Dette er like mye spillepenger med tilhørende problemer for en del spillere. uten et pip av moralske anfektelser i norsk sjakk opp gjennom årene. Internett er i ferd med å bli den store spillearenaen som ingen har kontroll over og som ikke gir penger til gode formål. Danskene har fra 2012 innført en lisensordning for å få disse aktørene i regulerte former. En slik ordning, med 20% til organisasjoner i Norge, er det denne saken gjelder. Høyre spillpolitiske talsmann på Stortinget uttalte forleden at en slik endring trolig kommer i Norge også. Norges Sjakkforbund har nå muligheten til å skåre store midler på vår gode posisjon, i praksis for å få prosessen i Norge gå noe raskere enn den ellers ville ha gjort. Vi liker ikke pengespill og har masse god moral, men det er ikke saken. Her bør vi selvfølgelig stemme ja på kongressen til en unikt framforhandlet avtale som sentralstyret legger fram til behandling. En slik sjanse er skikkelig heldig timing og kommer neppe igjen!

  • Ingen politiker på Stortinget møtte på lobbymøte (DN 20.05.19) om spillpolitikk. Så kom ikke med sitat fra Høyres spillpolitiske talsmann som sannhetsbevis, når sannheten er at ingen politikere forsvarer dette hvis de vil sitte i regjering. Du er selvsagt fri til å jobbe for å endre norsk spillpolitikk Øystein Brekke, og det er sikkert stor takhøyde for å gjøre det i en rekke politiske partier. Meld deg inn i morgen!

 7. Atle Grønn sier:

  Vårt æresmedlem Per Ofstad, tidligere president i NSF (slik som Tom Jenkins; Widar Fossum var derimot leder av USF), har ytret seg på hjemmesiden til Fredrikstad Schakselskap, der han er hovedmedlem. Per har sendt meg uttalelsen:

  Jeg er absolutt imot at NSF inngår noen avtale med Kindred.

  Kindred tilbyr NSF en langsiktig samarbeidsavtale over 5 år, med 10 mkr til NSF hvert av årene, til sammen 50 mkr.
  Dette betyr at at de neste 5 sentralstyrer blir bundet av avtalen, en avtale som har store konsekvenser for styrenes arbeid.
  Dette kan jeg ikke akseptere. Det er en alt for omfattende binding.

  Kindred har kjempet mot det norske spillmonopolet i mange år.
  Kindred har ikke kommet noen vei mot det norske system,
  som er støttet av det politiske system, forvaltningen og idrettsorganisasjoner.

  NSF er en stor organisasjon som selv har valgt å stå utenfor Idrettsforbundet-
  NSF har stor prestisje og stor mediedekning.
  Kinder ser her en mulighet til å få et talerør på innsiden i Norge.

  Dette var gull verd og Kinder kom med «et tilbud som ikke kan avslås”.
  Dette regner Kinder med å hente inn på meget kort tid hvis de får det som de vil.
  Norske tippere av alle kategorier, fra profesjonelle spillere til spillavhengige, vil så betale gildet.

  Hvis NSF senere skulle finne ut at “deltagelse i samfunnsdebatten for å jobbe for en ny lisensmodell”, ikke er så positivt lenger, vil det føre til store økonomiske problem, f.eks. krav om tilbakebetaling.

  Det er uklart hvordan en slik avtale vil påvirke støtte som i dag mottas fra mange kilder, f.eks. Grasrotandelen.

  Det er ufattelig at Sentralstyret i NSF kan forhandle og anbefale en slik avtale.

  Per Ofstad

 8. Tom Jenkina sier:

  Per har ennå et godt argument til å si nei til NSF styrets særdeles lite gjennomtenkte forslag. Å binde opp fremtidige styrer til å drive betalt lobbyvirksomhet hører ingen steder hjemme. Det er ingen vanlig sponsoravtale det er snakk om, det må jobbes politisk for pengene. Og det er da vitterlig ingen oppgave for sjakkforbundet .

 9. Andreas Moen sier:

  Hvorfor bør Norges Sjakkforbund ikke inngå den framforhandlede avtalen med spillselskapet Kindred?

  Det er pengene, og mulighetene pengene gir, som gjør det aktuelt å knytte norsk sjakk til et stort internasjonalt spillselskap. Men hvorfor bør forbundet heller ikke gjøre det mot så mye penger?

  Det er for meg temmelig åpenbart at et samarbeid med Kindred vil føre til omdømmetap for norsk sjakk. De negative reaksjonene på samarbeidsavtalen har allerede begynt å komme. Det er trist, men reaksjonene hører dessverre med. Gambling er unektelig knyttet til spillavhengighet som ødelegger mange liv. Gambling er ingen god sak å knytte seg til. Heller ikke lisensmodellen. Mer om det under.

  Dersom norsk sjakk inngår et samarbeid med Kindred, vil det være noe ganske annet enn idrettens samarbeid med Norsk Tipping. Kindred er et (om enn seriøst og ansvarlig) selskap som tjener penger på ulike former for gambling og Kindreds overskudd kanaliseres fra gamblerne og spillavhengige til Maltaregistrert og lavbeskattet privat profitt.

  Norsk Tipping AS representerer norske myndighetenes forsøk på å regulere problematisk spilladferd i Norge. Selskapet eies av Kulturdepartementet og det er lovfestet alt overskudd kanaliseres til gode formål. Spill gjennom Norsk Tipping er omfattende regulert med tapsgrenser og spillkort m.m Idrettsforbundet samarbeid med Norsk Tipping kommer derfor i et annet lys enn sjakkforbundets eventuelle samarbeid med Kindred.

  Det er per i dag politisk og faglig enighet i Norge om at «enerettsmodellen» er den beste, hvor Norsk Tipping har enerett til å drive med lotteri, lykkespill og spillautomater. En lisensmodell vil selvfølgelig kunne reguleres strengt og fornuftig. Men man kommer ikke unna at det i en lisensmodell vil være privat profitt og konkurranse som da blir driveren for å tjene penger på norske gamblere og spillavhengige. I Sverige, hvor man har valgt en lisensmodell, har myndighetene nylig måttet ta grep for ytterligere regulering. Blant annet opplever man at «[t]rots den nya lagen och kravet på måttfullhet utsätts dock konsumenter fortfarande för aggressiv spelreklam.» Argumenter for en lisensmodell kan nok være saklige og gode. Men er det noe NSF bør ta seg betalt for å mene? Skal forbundets synspunkter være til salgs? Hva med troverdigheten til forbundet i andre saker, kan den påvirkes negativt?

  Det synes kanskje opplagt at avtalen er svært økonomisk lukrativ. Men er den egentlig det? Kan avtalen på lang sikt føre til økonomisk tap? Hva skjer etter at NSF har støttet Kindred og de store bettingselskapene i en kampanje for lisensmodell over de neste fem årene. Får sjakkforbundet nye lukrative avtaler etter det? I alle fall er det en risiko for at mange framtidige potensielle sponsorer ikke lenger ser sjakkforbundet som en like attraktiv samarbeidspartner. Og hva med andre kostnader? Inntektene fra Kindred-avtalen må settes opp mot alle små og store sponsorer og velgjørere som på grunn av avtalen lar være å gi sin støtte til norsk sjakk i ymse former. Offentlig støtte til en VM-match i Norge er et eksempel på dette. Hvordan blir regnestykket da? Jeg vet ikke, men jeg skulle gjerne sett en analyse.

  Det er viktig at debatten ikke blir for polarisert. NSF skal ha honnør for å presentere en mulighet for mange millioner kroner til norsk sjakk, og for alt arbeidet som er nedlagt. Når det er sagt kan mitt syn oppsummeres med en analogi:

  Gir kua lite melk er det rasjonelt å vurdere slakt. På samme måte kan det være rasjonelt å slakte norsk sjakks gode navn og rykte for penger, og mulighetene som pengene gir. Men særlig pent blir det ikke. Og på lang sikt er jeg ikke overbevist om at det lønner seg.

  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-02-24-11/%C2%A75#%C2%A75
  https://lottstift.no/om-oss/aktuelt/einerettsmodellen-er-den-beste/
  https://www.regeringen.se/regeringens-politik/spelpolitik/om-regeringens-arbete-med-en-omreglerad-spelmarknad/

 10. Leif E sier:

  Slutter meg til Moen jr & sr, Jenkins, Grønn, Sylvia m/fl. Viktig at OSS benytter sin tyngde til å stemme ned forslaget på kongressen. Vi skal altså bli betalte lobbyister for et Malta-basert gamblingselskap som skor seg på andres ulykke og har som mål å kunne markedsføre og selge «produktet» sitt i Norge for på den måten å tjene enda noen milliarder. Enerettsmodellen har aldri vært tema i sjakkmiljøet tidligere, men nå plutselig argumenterer flertallet av sentralstyret på mest selvfølgelig ekspertvis for at modellen er avlegs og på vei ut uansett. Dette til tross for at et enstemmig storting i 2017 vedtok å videreføre modellen. Hvordan vil se det ut for folk flest om vi tar imot disse pengene? Selvfølgelig vil det skade sjakkens omdømme. Dette selskapet burde vært stoppet i døra og saken skulle aldri ha kommet så langt. Enig med Tom at horribelt er helt på sin plass.

 11. Fleming Dahl sier:

  Herlig! Sjakkforbundet i spissen for å endre den håpløse enerettsmodellen i Norge (en statlig modell som minner om andre totalitære modeller jeg helst ville vært foruten). Dette er virkelig en positiv og oppløftende nyhet for en stor sjakkentusiast, som jeg er.
  Nå kommer imidlertid alle de konforme konservative og erkesosialistene ut på brettet og uttrykker sin harme over hvor forferdelig det er at NSF skal ha samarbeid med næringsinteresser. Ikke minst hvor forferdelig dette selskapet er som totalt bryter med sosialistmodellen i Norge. Ja, dere kan jo sitte der oppe i steinrøysa og ta æren for den fantastiske sjakkutviklingen som dere har sørget for, men som verden forøvrig ærer Magnus Carlsen (og hans familie) for. 
  Jeg ønsker denne avtalen hjertelig velkommen. Gratulerer til de som har lykkes å fremforhandle en slik gigantisk økonomisk mulighet for norsk sjakk.
  Jeg håper også at majoriteten; de moderne og fremoverlente stemmer dette forslaget gjennom (uten å bry seg om alle skjulte agendaer). Dette til det beste for norsk sjakk sin fremtid.

 12. Mats sier:

  Gambling har negative effekter som spillavhengighet. Grunnen at staten ønsker å holde på spillmonopolet er at gambling leder til økte kostnader i form av rehabilitering for spillavhengige samt økt kriminalitet. Vi skal ikke bedrive lobbying for noe vi ikke liker eller tror på. Håper at forslaget stemmes ned på kongressen.

 13. Ole Chr. Moen sier:

  Lotteritilsynet konkluderer slik i sitt brev av 21. juni 2019:
  «Intensjonsavtalen, forutsatt at denne blir vedtatt, kan være lovlig i seg selv, men lovligheten av
  aktivitetene den foranlediger vil måtte vurderes kontinuerlig. Lotteritilsynet oppfordrer derfor Norges
  sjakkforbund til å nøye vurdere konsekvensene ved å inngå en slik avtale, både ved å sette seg i en
  posisjon som potensielt kan medføre brudd på pengespillregelverket, og ved å offentlig fronte et
  samarbeid med en aktør som bevisst bryter norsk pengespillregelverk.»

  Det er opplyst at det vil bli lagt frem et nytt utkast til avtale før kongressen.

 14. Sylvia Johnsen sier:

  Magnus Carlsen er sakens nye nyttige idiot. De planlegger og kuppe kongressen med nye 40 delegater. Verdensmesteren tar støyten. Så ille har det blitt.

  Se denne videoen: https://offerspill.com/?fbclid=IwAR1-fU2tuFlvcdN2ok6EBbxojIutpmDS1zXB26MhrDT4cUNZOhTvcslT_mM

  Og selvsagt artikkelen som følger med: https://www.nrk.no/sport/carlsen-klubb-betaler-for-nye-medlemmer-_-skal-stemme-for-omstridt-bettingavtale-1.14602897

 15. Gisle Salem sier:

  Det er vel utvilsomt at avtalen som gir 10 millioner kroner i året vil medføre et helt annet handlingsrom og en ny hverdag for norsk sjakk. Så må man holde den verdien opp mot eventuell nedside. Argumentene i mot synes å være knyttet til etikk rundt gambling, forsvar av eksisterende modell og anklager om kupping av et demokratisk organ. Avtalen er lite forpliktende overfor NSF….» man skal bidra til en faktabasert debatt». Og ønsket fra Kindred om å få på plass en modell tilsvarende i våre naboland synes ikke så grenseløst urimelig som enkelte her ønsker å få det til å være. Videre regulere vedtektene hvordan de demokratiske organene fungerer. Det er intet vedtektsstridig på gang, så la være å bruke ukvemsord når vår største sjakkambassadør benytter seg av de muligheter systemet gir.
  Det er morsomt å lese engasjerte innlegg, men for meg fremstår det som tåpelig å ikke ta verdien dette kan gi til barne- og breddesjakken. En er større null fortsatt.

  • Du kan ikke sitte som tillitsvalgt i Norsk Sjakkforbund hvis du mener at enerettsmodellen er bra og gir uttrykk for det. Følgelig er en god del potensielle tillitsvalgte sensurert og utestengt fra å ta verv. Avtalen er således politisk.

   Og den vil bli prøvd rettslig. Glem å se pengene på noen år. Kindred betaler for advokatene, men forvent ingen penger fra alle andre i norsk offentlighet, steder vi tidligere har søkt, enten det er bykommuner, fylker og Kulturdepartementet.

   • Gisle Salem sier:

    Det er ingen sensur i å jobbe for en faktabasert debatt. Heller omvendt vil jeg tro. Og som organisasjonsvalgt bør man uansett jobbe for det organisasjonen har bestemt.

    Nå står det i sakspapirene at det er fremlagt juridiske vurderinger på dette. Det er heller ingen begrensning på utbetalingstidspunkt i intensjonsavtalen knyttet til dette.

    At det påvirker andre søknader rundt omkring i landet kan sikkert være et poeng, ref. Stavanger kommune, men det vil sikkert variere og er knyttet til de juridiske vurderingene som er gjort. Det virker merkelig om dette påvirker offentlige støtteordninger. Og styret kan sikkert få det belyst om ønskelig.

    • Jeg er for faktabasert debatt, hvem er ikke det. Jeg støtter for eksempel kravene på Norsk Tipping om å drive atferdsregulering for å motvirke spillegalskap og vet et forskning viser at det delvis fungerer. Altså grep som stengt for tipping midt på natten, nye spill må godkjennes av Lotteritilsynet og sannsynliggjøre at det ikke er designet for å skape avhengighet gjennom farve, lyder og fristelser.

     Nå er jeg ikke veldig glad i spillbransjen, og lovverket vi har er der for en grunn. Vi har hatt mer liberale tilstander tidlgiere og det har kostet. Rambøl rapporten som følger kongresspapirene viser at det koster oss 730 milloner mer hvis vi skulle byttet ut dagens modell med lisensmodellen.

     Jeg har vært aktiv i norsk sjakk hele livet, og jeg har vært aktivt i politiske partier. Jeg er ikke i tvil om hvor jeg må gå hvis jeg vil gjøre noe med norsk spillpolitikk.

 16. Daniel K sier:

  Her var det mye god moral som var ute og gikk. Jeg regner med de samme folka jobber aktivt for å legge ned oljenæringen på dagen og? Og importindustrien henter ikke akkurat varene sine fra land uten svin på skogen heller. Så det er bare å brenne alt dere har der det står «Made in China» på først som sist. På tide å våkne. Kan dere i det hele tatt stave hykleri? Dere som peker på spillavhengighet kan bare legge dere. Alt har en nedside. Det eneste dere vil la sjakken bli sponset av må jo være vann fra springen eller noe. Så lenge du ikke bor i Askøy. Har lest at det er mange som mener, blant både de som er for og de som er mot avtalen, at sjakken (NSF) trenger å drive inn inntekter og ergo mener at sjakken ikke er der den bør være i Norge tatt i betraktning Magnus stjernestatus. Men dere, moralens voktere, jeg har ikke hørt et pip av et snev av et realistisk forslag til hvordan det skal skje. Så jeg bare dør av spenning. Ingenting er på bordet og sånn har det vært i lang, lang tid. Og NSF har skjønt dette. For lenge, lenge, lenge siden. De vet det bedre enn noen andre. Respekter det. Det er derfor de «pusher» dette. Det er ingen velge eller vrake situasjon. Enkelt og greit.

  Jeg ser få problemer med at NSF støtter en politikk som våre naboland allerede har gått for. Idrettens lovutvalg ville ikke ha oss i 2014. Der røyk 3-4 millioner tippemidler årlig som de ikke ville dele med oss. Det kan ikke være annet enn tvungent grønt lys til å gå egne, noen vil si alternative, veier. Ja til Kindred. Hvis det var noe tvil. Og fint med svar, spesielt de som har vært tause til nå. Og ikke noe grinebiting fra dere andre som allerede har sagt sin mening. Og noen under 40, er dere der? Holder med enig/uenig forsåvidt.

  Daniel Jakobsen Kovachev

  • NSF stemte ned å bli medlem av Idrettsforbundet, ikke motsatt.

   Jeg var sterk tilhenger av å bli med i Idrettstyret, men ikke ett eneste møte med Geir Nesheim hørte jeg ham si at noe av de tre millioner kronene vi ville tjene skulle gå til klubbene. Dette er mer penger, og de skal gå til kostnadene med avtalen (norsk sjakk får kun 85%, og kanskje ikke engang det når advokatene har skrevet timelister) og det blir diverse stillinger på kontoret for satsingsområder. Hva de er tydelig på noe er det at 15% av midlene skal gå til unge spillere som skal få turneringsstøtte, lommepenger o.l.

   • Daniel K sier:

    «NSF stemte ned å bli medlem av Idrettsforbundet, ikke motsatt.»

    Her utelates kritisk informasjon slik at det blir villedende. Stridens kjerne var om sjakk skulle defineres som en idrett. Det kom Idrettens lovutvalg til at det ikke var. NSF bestemte seg deretter for å ikke søke i det hele tatt. Den tid er uansett nå forbi.

    Jeg reagerer når du gir enkeltpersoner negative personkarakteristikker. Sjakkpresidenten ble omtalt i negative ordelag i et av dine blogginlegg, men når du også kaller Magnus en idiot blir begeret fort fullt. Det han gjør nå, ang. den nye sjakklubben, er nærmest utelukkende positivt for norsk sjakk. Sannsynligvis er dette en samling nettspillere med tilknytning til f.eks. Chess.com og Lichess.org. Det har lenge vært et ønske fra NSFs side å inkludere nettspillerne, da det her er et enormt uutnyttet potensial. At Magnus nå bringer disse to sjakkmiljøene sammen er ikke idioti, det er bare logisk og fornuftig. Er NSF utelukkende for nærsjakkspillere? Alt for tidlig å konkludere. Spør du meg synes jeg det blir helt feil å ekskludere. Sjakk er sjakk og miljøene burde i større grad integreres for å frem sjakken i Norge i tråd med NSFs egne ønsker. Synes også du kommer med litt mange påstander som ikke kan begrunnes i faktum. Men du skal få lov til å ha dine meninger. Det er uansett fint at du stiller opp for klubben.

 17. Tom Jenkina sier:

  Hei
  Undertegnede er, godt plantet på høyresiden i Norsk politikk, og er for oppløsning av eneretten til Norsk Tipping. Likevel er jeg meget sterk motstander av forslaget. Av flere grunner. Forslaget strider mot Norges Sjakkforbunds §1 om at NSF skal være en upolitisk organisasjon. Forslaget innebærer stor risiko for søksmål fra Lotteritilsynet. Forslaget innebærer at det kun er personer med riktig politisk holdning som kan velges til sentralstyret i 5 år fremover. Forslaget medfører, dersom det blir vedtatt, kraftig omdømmetap for NSF, ( Det har vi allerede sett flere eksempler på ). Forslaget medfører at mange tusen medlemmer, som er motstandere av å slipp utenlandske spillselskaper inn på markedet, blir indirekte støttespillere for et syn de er uenig i. Forslaget innebærer at NSF blir en organisasjon som er villig til å å gå i krigen for ulike politiske synspunkter bare betalingen er god nok. Kanskje forbundet i neste omgang bør tilby sine tjenester til f eks Norges Bryggeriforbund. Vi er villige til å kjempe for «lavere alkoholavgifter» bare dere betaler oss godt. NSF er da for pokker ingen politisk organisasjon, uansett pris!!!! Forbundsledelsen skal bedrive sjakkpolitikk, ikke fly Norge rundt som betalte politiske lakeier for Kindred .

  • Jeg er enig. Avtalen nevner politikk 12 ganger. RUs logikk er at hvis norsk sjakk får penger til vårt formål sjakkspill, så er det innenfor å støtte en politisk sak – dog ikke et politisk parti.

   Altså, hvis nazister tar over Sentralstyret med simpelt flertall og vil inngå avtale med en riking med næringsinteresser som jobber for å gjeninnføre jødeparagrafen, vil det være lov hvis sjakk får penger for det. Uttalelseen til RU er et godt eksempel på at det hjelper ikke med den beste dommerutdannelse i verden hvis du ikke eier dømmekraft.

   Derfor er kravet om å endre lovene 2/3-flertall, simpelt flertall er ikke nok.

   Men også her tenker jeg at det største problemet er prosessen, nemlig at Sentralstyret ikke la dette fram for RU i utgangspunktet, at saken fordi den er såpass inngripende ikke gikk på høring først. Hemmelighetskremmeriet var kun egnet til å sikre avtalen og gjenvalg til de som vil ha dette. Og det er hva som er tristest av alt.

 18. Fleming Dahl sier:

  I den virkelige verden handler det meste om politikk noe sjakken generelt, og denne saken spesielt viser. Ikke minst brevet til visepresidenten og styremedlemmet i NSF understreker dette faktum.
  Forøvrig: I den virkelige verden finnes det produktive mennesker som ønsker utvikling. Det finnes også ofte mindre eller direkte uproduktive mennesker. Disse mennesker ønsker ofte status quo.
  I denne sammenheng gir jeg all honnør til Presidenten i NSF, Morten Madsen, og hans støttespillere. Det samme gjelder selvfølgelig Magnus og Henrik Carlsen.
  (Og; klart og tydelig, Daniel K. Supert! Flott å se at noen tar et oppgjør med alle disse inndoktrinerte blå- og rødsosialistene som tillates å lede debattene 😉 Stå på!

 19. Fleming Dahl sier:

  Takk, Atle Grønn. Denne kanalen ligger åpen derfor valgte jeg å kommentere også her – på et tema som også sterkt engasjerer meg.. Jeg følger selvfølgelig din anmodning.
  Når det gjelder deg, Sylvia Johnsen, så fremstår du svært usympatisk og persontyper som deg tar jeg sterk avstand fra. Du fremmer bl.a. påstander som det ikke finnes sannhetsgehalt i (jeg håper for Norsk sjakk sitt beste at du ikke har viktige verv). Forøvrig ønsker jeg alle sjakkglade mennesker her en fortsatt glad dag.

 20. Nicolai sier:

  Slenger meg etter en del frem og tilbake på advokatene her som sannsynligvis har en langt bedre forståelse av dette enn meg 😉 For øvrig forstår jeg ikke hvorfor dette kan være et tema hvis det er lovstridig for NSF å virke politisk. Når det er sagt så må det vel det etiske vike for en sum bare den er høy nok? Jeg foreslår at vi forlanger det dobbelte.. Hehe…

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.