Oslo Schakselskap Blog

3

Klubbprofil: Tom Jenkins

  Tom Jenkins er ingen halvveis patriot. Han går lenger enn de fleste og det har nærmiljøet rundt Lillestrøm merket....

4

Klubbprofil: Pål Moe

Mens Pål Moe reiste rundtomkring i verden som representant for UD kom han kun innom klubben sporadisk da han var...

Better Tag Cloud