Historikk

Oslo Schakselskap er Norges eldste sjakklubb, stiftet  4. februar 1884.

(Arendal Sjakkselskab ble riktignok dannet i 1883, men har ikke eksistert kontinuerlig).

De tre største begivenhetene i klubbens historie:

  • Christiania Schakselskab ble dannet i 4. februar i 1884 av Andreas Aarøe.
  • I 1918 donerte bankier Johs. G. Heftye et fond til klubben.
  • I 1952 fikk klubben sine egne lokaler i Bogstadveien 30 på Majorstua.

På disse sider har vi prøvd å dokumentere litt av det som har skjedde i klubben i alle disse årene.
Mye av sjakklivet kan jo ikke dokumenteres fullt ut – det måtte bare oppleves!

Det er verd å merke seg og mye av det eldste stoffet er hentet fra Norsk Skakblad. De første numrene kom ut 1906-1908. Deretter gikk bladet inn.

Det dukker så opp igjen i 1919, takket være donasjonen av Joh. G. Heftye i 1918. Bladet ble drevet og utgitt av Christiania Schakselskab den første tiden.

Her finner man derfor mye interessante stoff om klubben, og partier av Selskapets beste spillere, hvilket jo var ensbetydende med Norges beste.

Her et resyme over klubbens histore i 125 år: milepæler

Enkeltartikler er å finne i tabellen under:

Artikler

ArtiklerOSS i mellomFra StyretDiverse
Stiftelsen, perioden frem til 1908OSM-før 2000OSS-vedtekterTidligere OSS-sider:
Oversikt 1884-1924 Osm2009_1Lowsov_statutter OSS 2001-6
Spielmanns Norgesturne 1919Osm2009_2Generalforsamling_2015 OSS 2007-8
Heftyes fondOsm2010Generalforsamling_2016 OSM Sjakkhistorisk forum
Christiania Schakselskap 35-årsjubileum Osm2011Generalforsamling_2017
OSS 50 år Osm2012Generalforsamling_2018Diverse bilder:
OSS 75 år Osm2013OSS Årsberetning 2018 Bilder
OSS_85aar Osm2014Generalforsamling_2019Partiside:
OSS-100års jubileumsturnering Osm2015Generalforsamling_2020Partiside
OSS 110år v.KB Osm2016Generalforsamling_2021OSShist.pgn
OSS 125 fra NSB 2009 nr. 3 Osm2017StyrerLenker:
Problemsjakk i OSS ved Roald Bukne Osm2018Sjakkhistorie.no
Norsk Sjakkblad - oversikt av Øystein Brekke Osm2019olimpbase.org/
Formenn i OSS Osm2020Verdensmestre
OSS Styrer_ Tore J. Nilsen Osm2021OSM-Sjakkhistorisk
Tore J. Nilsens historikkside Osm2022
Café de la Régence Ragnar Hoen 70 år
Lagsjakk anno 1975 Erling Kristiansen 75 år
Noen sjakkspalter av Knut Bøckman: Øgaards 64 beste partier
Aftenposten_KB TV76
Morgenbladet_KB Willy L. Olsen
Dokter'n av Knut Bøckman - 2001 Klubbprofiler
NM 1968 Profiler
Sjakkol 1970 Knut Helmers - minneord
Erling Kristiansen- minneord