Medlemskontingent

Hovedmedlem:Ordinær satsFørstegangsmedlem
Kontingentsatser for 2020:(Har ikke vært medlem i NSF de siste 10 år)
Voksen (inkl. pensjonist / trygdet)1.200600
Junior (født 2000 - 2003)600400
Kadett / putt (født 2004 el. senere)400300
Student (på fulltid, født 1990 el. senere)600600
Barn/unge medlem i OSSU betaler OSS kr 100 mindre enn ovennevnte satser
Medlem fast bosatt utenfor Oslo/gamle Akershus 600600
Nye medlemmer fra 1. aug. 2020: Halv kontingent
Bimedlem pr. halvår:
Voksen300
Junior200
Kadett / putt200
(Bimedlemmer må være innmeldt i NSF via en annen klubb)
OSS bankkonto er 6029.05.03135
Better Tag Cloud