Medlemskontingent 2015

Hovedmedlem:Ordinær satsFørstegangsmedlem
Kontingentsatser for 2018:(Har ikke vært medlem i NSF de siste 10 år)
Voksen (inkl. pensjonist / trygdet)1.200600
Junior (født 1998 - 2001)600300
Kadett / putt (født 2002 el. senere)400200
Student (på fulltid, født 1988 el. senere)600600
Medlem fast bosatt utenfor Oslo/Akershus600600
Nye medlemmer fra 1. aug. 2018: Halv kontingent
Bimedlem pr. halvår:
Voksen300
Junior200
Kadett / putt100
(Bimedlemmer må være innmeldt i NSF via en annen klubb)
OSS bankkonto er 6029.05.03135
Better Tag Cloud