Medlemskontingent

Hovedmedlem:Ordinær satsFørstegangsmedlem
Kontingentsatser for 2021:(Har ikke vært medlem i NSF de siste 10 år)
Voksen (inkl. pensjonist / trygdet)1.200600
Junior (født 2001 - 2004)600400
Kadett / putt (født 2005 el. senere)400300
Student (på fulltid, født 1991 el. senere)600600
Barn/unge medlem i OSSU betaler OSS kr 100 mindre enn ovennevnte satser
Medlem fast bosatt utenfor Oslo/gamle Akershus 600600
Nye medlemmer fra 1. aug. 2021: Halv kontingent600300
Medlemmer fra 1. desember 2021, gratis ut året (mot betaling av 2022)
Bimedlem (halv pris 2. halvår):
Voksen600
Junior400
Kadett / putt400
(Bimedlemmer må være innmeldt i NSF via en annen klubb)
OSS bankkonto er 6029.05.03135
Better Tag Cloud