Medlemskap

Foto: Rolf Haug

Oslo Schakselskap (OSS) vil gjerne ha flere medlemmer, og alle sjakkinteresserte er velkommen til en tur innom lokalene våre. Det er ingen krav til kunnskaper eller ferdigheter. Klubben er åpen alle dager og det er bare å komme innom. Vi har faste spillekvelder vanligvis på tirsdager og torsdager. Hvis du finner en motstander, går det også an å spille uformelle partier. Vi holder til i Bogstadveien 30, 7.etg. (ringeklokke nede).

For spillere under 26 år (født 1994 eller senere) er det også en egen, selvstendig ungdomsorganisasjon – Oslo Schakselskaps Ungdom (OSSU). Medlemskap i OSSU tegnes særskilt og uavhengig av medlemskap i OSS. Det er lagt ut informasjon om OSSU-medlemskap: her Ved medlemskap i begge foreningene kan det trekkes fra en rabatt i OSS-kontingenten tilsvarende OSSU-kontingenten (kr 100). Dette innebærer i praksis at OSSU-medlemskapet følger med uten ekstrakostnad, ved et dobbelt medlemskap. Det forutsettes at kontingent til OSS og til OSSU betales til hver sin konto (hhv. 6029.05.03135 og 1506.05.26041)

OSS tilbyr to former for medlemskap:

Hovedmedlem: Dette er ordinært medlemskap. Du blir innmeldt i Norges sjakkforbund og kan delta i forbundets turneringer som OSS-medlem. Du får også tilsendt medlemsbladet Norsk sjakkblad fire ganger årlig. Alle medlemmene blir i løpet av januar måned kontaktet via e-post vedr. årlig fornying av medlemskapet.

Bimedlem: Hvis du er hovedmedlem i en annen sjakklubb kan du være bimedlem i OSS med redusert kontingent. Du kan da delta i våre interne turneringer, men må utad representere hovedklubben.

Hvordan søke medlemskap i OSS:

  1. Fyll ut skjema for medlemskap. Skjemaet undertegnes og sendes: Bogstadvn. 30 B, 0355 Oslo. Alternativt kan det legges i en egen hylle på styrerommet i klubben.
  2. Innbetal medlemskontingent til OSS-konto 6029.05.03135. Se kontingentsatser.

Se hele medlemslisten.

Spørsmål om medlemskap? gunnar.glendrange@visma.com

Better Tag Cloud