Klubbmesterskapet 2017

Turneringen er åpen for alle medlemmene, hoved- eller bi-medlemskap kan evt. tegnes før start. Det spilles i en felles gruppe (sveitser) med 9 runder. Turneringen blir rated nasjonalt og i FIDE.

Torsdag 23. november spilles utsatte partier:

  • Jens Firman – Anders Erikstad (5. runde)
  • Theo Roderburg – Olav Erikstad (7 runde)
  • Joachim Graff – Einar Sæther (7. runde)
  • Thomas Holst-Hansen – Gitle Kirkesola (8. runde)
  • John Kr. Johnsen – Sondre L. Melaa (8. runde)

Oppsettet til 9. og siste runde legges ut fredag 24. november. De som ikke har anledning til å spille den dagen (30 november) oppfordres til å avvikle sitt parti på forhånd, turneringen bør helst være ferdigspilt 30 nov. Gi meg beskjed om dato og klokkeslett for evt. framskutt parti når dette er avtalt, så skal jeg gjøre klart på forhånd.

 

Klikk denne linken til turneringsservice for:

RUNDEOPPSETT OG RESULTATER.

Spilleprogram:

7. sept. – 1. runde
14. sept. – 2. runde
21.sept. – utsatte partier
28. sept. – 3. runde
5. okt. – høstferie
12. okt. – 4. runde
19.okt. – 5. runde
26. okt. – 6. runde
2. nov. – utsatte partier
9. nov. – 7. runde
16. nov. – 8. runde
23. nov. – utsatte partier
30. nov. – 9. runde

Rundene starter kl. 19, men møt opp i god tid første dagen. Forfall må meldes til turneringsleder senest kvelden før. Partiet er tapt etter 1 time ved forsinket frammøte

Som sist blir det anledning til å ta 2 walk-over remiser, unntatt i runde 8 og 9. Frist for å melde wo-remis til turneringsleder er mandag i forveien, kl. 20.

Betenkningstid:
90 min. på hele partiet + 30 sek. tillegg fra første trekk

Startavgift:
Betales før første runde, evt. til konto 6029.05.03135
Voksne kr. 200, junior/kadett kr. 100

Premiering:

Kr. 1500 / 750 / 500, pluss bokpremier

Turneringsleder:
Dag Eriksen
Epost: daer@getmail.no
SMS: 90.13.26.78

Better Tag Cloud