OSS-i-mellom - 2009 nr. 1

(1/1-30/6-2009)  av  Leif Øgaard

 

 

image002.jpg

 

 

Denne OSS-i-mellom versjonen blir ikke som tidligere utgaver. Det blir en samling av stoff

sakset fra Internett, enten fra OSS’ egen hjemmeside eller fra andre internettsider, men det er stoff som har med OSS og/eller spillere fra klubben.

 

 

 

 

 

Januar

 

 

 

07.01

Gjøvik Jubileumsturnering - Førsteplass og GM-tittel til Hammer

Fra Gullaksens sjakkside:

IM Jon Ludvig Hammer (NOR 2522) avsluttet sterkt i jubileumsturneringens A-gruppe i Gjøvik Sjakkfestival med seier i et langt sluttspill mot GM Mateusz Bartel (POL 2602) i 9. runde. Hammer kunne sikret GM-tittelen med remis, men viste mot da han avslo motstanderens remistilbud og gikk for turneringsseier. De andre to toppoppgjørene endte remis og Hammer tok dermed førsteplassen alene med 7 poeng på 9 runder og ratingprestasjon på 2653. 18-åringen tok dermed sin fjerde og avgjørende GM-norm med et halvt poengs margin og vil bli formelt utnevnt til Norges tiende stormester i løpet av noen måneder.

Gjøvik Sjakkfestival 2008-2009

 

Jon Ludvig Hammer i siste runde

 

 

 

 

 

 

 

16/1

 

 

Bjørn Tiller 50 år!

Av 

Leif Øgaard

 

En av klubbens store profiler de siste 35 årene, IM Bjørn Tiller, er 50 år i dag. På vegne av klubbens Styret og mange klubbkammerater gratuleres han herved.

Av sjakklige meritter kan nevnes: IM-tittelen i 1982, nr. 2 i NM 1982 etter stikkamp med Simen, Norgesmester i 1983, Sjakk-OL i 1976 og 1980, den siste på Malta fikk han 75 % score med 6 poeng på 8 partier. De senere år har han vært mer passiv, men har da særlig spilt lagsjakk i England for Wood Green og den årlige åpne turneringen i Davos. Her hjemme har han først og fremst dyrket lynsjakken med sine ukentlige matcher mot Atle Grønn. Dette gav da også betalt i form av finalespill i den sterke Glitnir Blitz Norway i 2007.For uten å være en sterk sjakkspiller har han bidratt i meget stor grad på det sosiale planet i klubben. Nå som han har flyttet til England, forhåpentligvis i en kortere periode, merkes dette godt i klubben. Et av hans beste partier, seieren mot russeren Sergei Dolmatov i junior-EM i 1977, kan man spille igjennom på vår Partiside.

http://iloapp.sjakkselskapet.no/blog/oss?ShowFile&image=1232096441.jpg

 

Bilde hentet fra Arctic Chess Challenge ifjor

25/1

Leif Erlend Johannessen down under

GM Leif Erlend Johannessen kom på delt andre plass i en åpen turnering på New Zealand. Se http://www.newzealandchess.co.nz/queenstownchess/.

Februar

 

8/2

OSS februar hurtig-GP

av Atle Grønn

43 deltakere valgte sjakk framfor snø denne søndagen. Takk til turneringsleder Tarjei og kantina ved Peo.

Ungdommen dominerte som aldri før på premielistene: gruppe C: Armin (f. 1999), Erik (f. 2000), Torgeir (f. 1996); gruppe B: Espen (f. 1993), Markus (f. 1994), Aryan (f. 1999).

A-gruppa ble vunnet av Frode (f. 1993) foran gamlekara: Daniel Kovachev og Hallvard Ådnøy.

Gratulerer til alle - og velkommen neste gang, sannsynligvis i april.

 

9/2

NM for jenter

Gratulerer med god OSSU-innsats i NM for jenter i helga  På bildet: Raksha (sølv - kadett), Maud (bronse - lilleputt) og Jarani (sølv - lilleputt).

 

4/2

125-årsdag

av  Ole Chr. Moen

 

I dag fyller vi 125 år. Det er åpent hus i klubben. Ta hensyn til bedriftssjakken i Heftyesalongen som starter kl 1800.

Etter kl. 1900 blir det servering og lavmælte foredrag i Bøckmansalen.

Vi forteller om vårens program, avdekker deler av klubbens historie og sjekker våre tre unge klubbmedlemmer nyslått GM Jon L. Hammer, Nicolai Getz, Jo Kr. Løberg og andre NTG-elevers innsats i Gibraltar. GM og viseformann Leif Erlend Johannessen forteller litt fra New Zealand, hvor han kom på delt andreplass i det åpne mesterskapet.

Jubileumsfeiringen er fredag 27. februar.

 

14/2

Nordisk mesterskap for Ungdom

av  Ole Chr. Moen

Nordisk mesterskap for ungdom på Færøyene er avsluttet med tre norske på delt førsteplass; Peter Flermoen i nest yngste klasse, og de to OSSU-medlemmene Lars Oskar Hauge og Aryan Tari i yngste. Lars Oskar tuktet motstandere med mange hundre flere elopoeng enn seg selv, og fikk 4,5 av 6. Det er på brettet man må finne poengene, og ikke i elotabellene.

Nicolai Getz og Jathavan Suntaralingam gjorde begge en hederlig innsats med 50% score i et tøft selskap. Se

http://chess-results.com/tnr19371.aspx?art=1&rd=6&lan=1&fed=NOR&turdet=YES&flag=30&m=-1

 

Mars

3/3

Generalforsamling i Oslo Schakselskap,

 tirsdag 3. mars 2009 kl 1930 i klubbens lokaler.

 

Dagsorden

1. valg av møteleder

2. årsberetning og regnskap

3. behandling av forslag fra vedtektskomite - utsendt ut i epost til medlemmene

4. fastsettelse av medlemskontingent

5. valg etter innstilling fra valgkomite (Atle Grønn og Sverre Johnsen)

Nytt styre

av  Ole Chr. Moen 

På generalforsamlingen 3. mars ble styret gjenvalgt, men supplert med ytterligere to medlemmer, slik at vi nå i alt er ni stykker.

Jon Børresen, Tormod Claussen, Dag Eriksen (kasserer) Leif Erlend Johannessen (nestleder), John Kr. Johnsen, Andreas Moen (juniorer), Ole Chr Moen (leder), Tarjei J Svensen (turneringsleder), Leif Øgaard.

Referatet fra generalforsamlingen og de nye vedtektene blir kunngjort med det første. Det er flere andre som gjør en administrativ innsats for Selskapet. Det er aktuelt å videreføre Rådet som et seniorutvalg.

http://oss.sjakkselskapet.no/#post171

 

16/3

Tre æresmedlemmer,

 utnevnt på generalforsamlingen 3. mars

 Av  Ole Chr. Moen 

Den 3. mars ble det avholdt Generalforsamling i Oslo Schakselskap med ca. 20 deltakere. Årsberetning og regnskap ble behandlet uten de store innsigelser. Vi hadde et overskudd på 3900 kroner i 2008.

Forslaget til nye vedtekter fikk en langt grundigere behandling. Styret hadde oppnevnt et utvalg til å utarbeide forslag til nye vedtekter/lover. Utvalget med Widar Fossum, Leif E. Johannessen, Dag Eriksen og Kristian Trygstad leverte sitt forslag i høst. Det ble behandlet på rådsmøte i januar 2009. Det ble kritisert at styret hadde behandlet forslaget og gitt merknader til det først 2. mars. Til slutt kom vi i havn. Den viktigste endringen er kanskje at generalforsamlingen ikke lenger skal velge medlemmer til Rådet. Det ble imidlertid opplyst at styret ville ønske å opprettholde rådet, og gjøre det til et forum for seniorsjakk og sosialt samvær for eldre medlemmer. Det vil også kunne bli anvendt som et rådgivende organ for klubbens styre. Rådsmedlemmene vil bli innkalt til et møte.

Tre nye æresmedlemmer

Generalforsamlingen markerte enstemmig 125-årsjubileet med å utnevne tre nye æresmedlemmer. To av dem representerer vår gyldne 60-tallsgenerasjon, og utnevnelsen er en hyldest ikke bare til dem, men til det miljø som frembrakte en serie toppspillere, og som opprettholdt OSS som det store norske sjakksenter i flere tiår:

 

 

Ragnar Hoen

ble medlem av OSS i 1955-56 i en tid da det ikke var mange 15-åringer i klubben. Han har vunnet eliteklassen i NM tre ganger, vært Nordensmester to ganger, og har vunnet seniorklassen i NM hvert år siden 2001. Det er likevel kanskje som lagspiller han har gjort sin aller mest solide innsats, med deltakelse i 12 OL på rad og med 17 lagmesterskap for Selskapet. Han har vært trofast mot sin klubb i hele sin lange sjakkarriere, og deltatt i klubbens administrative organer i flere tiår.

 

Erling Kristiansen

ble medlem av OSS i 1957, etter en gjestevisitt under militærtjenesten året før. Erling lærte sjakk sent i tenårene, men klarte likevel å nå nasjonalt toppnivå. Hans store år var 1972, da han først vant NM i hurtigsjakk, det åpne NM og siden landsturneringen på Røros, hvoretter han forsvarte førstebordet for Norge i sjakk-OL i Skopje med en solid IM-norm. Den gang var det langt færre IM'er i verden enn det er stormestre i dag. Erling er en storscorer på klubblaget når han trekker i trøya.

Erling har vært styremedlem og fast foredragsholder på våre medlemsmøter, hvor han har øst av sine sjakkhistoriske kunnskaper. Hans innsats er også knyttet til Rådet, hvor han har vært viseordfører og ordfører, og i årevis inviterte til store sammenkomster.

 

Leif Øgaard

ble medlem av OSS i 1962, 10 år gammel. Han ble juniormester i 1968, og Norges tredje IM gjennom tidene i 1974. Leif var Norges sterkeste spiller i en tiårsperiode, og sikret seg siste inntegning i stormestertittelen i 2007, etter å ha vunnet de seks første rundene av eliteserien!

Han har fem norske seniormesterskap og har vunnet NM for lag for OSS et utall av ganger, oftest på første bord. De siste årene er det lagsjakken han har viet størst oppmerksomhet, og han har blomstret opp igjen som toppspiller. Du finner ham på startstreken i Eikrems minneturnering i påsken.

Leif har siden begynnelsen av 70-tallet vært styremedlem i OSS flere ganger. Han gjør i dag en stor innsats med å holde denne hjemmesiden oppe, og er en drivende kraft i arbeidet med å kartlegge Selskapets historie. På 125-årsdagen 4. februar fortalte han fra våre første år.

Han har hatt sjakkspalte i flere aviser, sist i Aftenposten.

4/3

Richard er 75 år!

Av Ole Chr. Moen 

Vi gratulerer Richard Wicklund-Hansen, som i dag fyller 75 år. Richard er et sosialt midtpunkt i vår skare av aktive seniorer. Som formann i OSS frem til 1998, bidro han blant annet sterkt til å få klubbens økonomi på fote. Han har vært redaktør av Norsk sjakkblad og hatt sjakkspalte i Lofotposten.

Richard har stått som arrangør av to landsturneringer, i 1966 i Bodø og i 1998 i Oslo. Begge arraqngementer har han all ære av.

Richard har vært en drivende kraft i flere sjakklubber, i Norge og i Danmark. Da han og Åse for et par år siden arrangerte et selskap under Willy og Judiths sommeropphold, fikk Richard den noe tvilsomme berømmelse at han slo Knut Bøckman - han hadde vært medlem av OSS tre ganger - Knut bare en.

10/3

GM Jon Ludvig Hammer!

Av  Tarjei J. Svensen

Jon Ludvig Hammer skal fra nå av tituleres GM Jon Ludvig Hammer da han på FIDEs Presidential Board 5. - 8. mars offisielt ble utnevnt til stormester! At 18-åringen er kapabel til å ta steget oppover i verdenstoppen, beviste han i nylig avsluttede Cappelle la Grande der han tok sitt 5. GM-napp med en ratingprestasjon nær 2700!

 

Med ratingfremgang på 34 poeng til neste ratingliste, er Jon Ludvigs forventede aprilrating 2566! Dette kan føre ham opp på listen over verdens 20 beste juniorer.

 

Vi venter spent på fortsettelsen...

21.-22./3

Vellykket kurs med Helmers

Av  Leif Erlend Johannessen

 

Eliteutvalget i Norges Sjakkforbund arrangerte et meget inspirerende og interessant kurs med vår store trenerkapasitet Helmers i helga, der han både tok for seg klassikerne med Steinitz, Tarrasch og Alekhine samt kastet seg inn i moderne åpningsteoretiske debatter blant annet i Scheveningen Siciliansk og Slavisk. Blant et fjetret publikum på 12 tilhørere fant vi også seks OSS-spillere: Lange-Leif, Andreas, Kristian, Daniel og Nikolai samt undertegnede. På bildet tar Lange-Leif, Knut og Carl Fredrik Ekeberg (Asker) seg en velfortjent pause på verandaen under formiddagssesjonen på lørdag.

29/3

Oppsummering etter eliteserien

Av Ole Chr. Moen

 

OSS seg opp fra fjerde til andreplass med storseire mot Team Bjørnsen og Asker i 7. og 8. runde og 4-2 mot Bergens i siste runde. På bildet ser du Leif Erlend Johannessen og Bjarke Sahl nærmest, de to som har ansvaret for hver sin internasjonale turnering i Selskapet i jubileumssesongen.

Moss var ute i hardt vær mot 1911 i siste runde, men klarte til slutt 3-3, og kom dermed ett lagpoeng foran OSS. Vi hadde desidert flest partipoeng, men det hjalp ikke. Vi gratulerer Moss, som slår følge med OSS til Europacupen for klubber i oktober. Det gjenstår å takke turneringslederne Yggeseth og Henrik Sjøl, sjåfør Johnsen og alle som har stilt opp for OSS. Jon Ludvig scoret 7,5 av 9, mens Leif Erlend fikk 4,5 av 5 poeng. Den andre som spilte alle 9 rundene var Andreas Moen, som fikk 2,5 av 3 siste helg. I kampen mot Bergens vant Jon Ludvig tidlig en bonde, og vant sikkert mot Gullaksen, mens Daniel og Ørnulf på de to siste bordene begge hadde god kontroll i tidsnøden, og sikret våre to andre helpoeng.

April

Påskefestivalen

av Ole Chr. Moen

 

Når det gjelder de sportslige resultatene i AJ Eikrems minneturnering og Knut Bøckman cup viser vi til festivalens egen hjemmeside, hvor turneringene er dekket på framifrå vis med partistoff, bilder, filmsnutter og runderapporter. Vi gleder OSS over at Leif Erlend og Jon Ludvig var blant de fem som kom på delt førsteplass i minneturneringen, og er imponert over Frode Urkedals 8 av 9 poeng i Knut Bøckman cup. Her gjenstår det å takke spillere, men først og fremst dem som har administrert turneringen. Den sentralt ansvarlige har vært Leif Erlend Johannessen, mens Henrik Sjøl og Tarjei Svensen har vært ansvarlige turneringsledere. Tarjei har sørget for at partiene kunne følges på internett. En sjakkturnering krever at flere stiller opp og gjør ulike oppgaver; i tillegg til de ansvarlige har en rekke klubbmedlemmer bidratt. Av dem som ikke er styremedlemmer nevner jeg familien Wrangell som sørget for mat og drikke det meste av uken, Øystein Brekke som holdt foredrag og sørget for at nye klokker kom fram i tide, og Viggo Guddahl som var med å “re opp” før turneringsstart. Jeg var selv på fjellet det meste av uken, så jeg kan ha gjort andre urett ved ikke å nevne dem.

I den sosiale sammenkomsten i klubben søndag kveld var deltakerne samstemte om at det hadde vært et meget vellykket arrangement. Hvis økonomien tillater det, og frivillige stiller opp slik Leif Erlend har gjort i år, er det svært nærliggende at OSS har en slik turnering hver påske. Her må jeg på vegne av klubben rette en takk til de økonomiske bidragsyterne til årets festival, AJ Eikrems minnefond, Nortekk v/T. J. Johanssen, J.K. Johnsen, T. Winther Jensen og L. E. Johannessen.

 

 

Urkedal suveren i Knut Bøckman Cup

15-årige Frode O. O. Urkedal fra SK 1911 ble suveren vinner av Knut Bøckman Cup 2009 med 8 poeng! Urkedal var på farlig grunn i siste runde mot Daniel Jakobsen Kovachev, men snudde partiet til sin fordel og vant komfortabelt med halvannet poeng. Til tross for et tap i 7. runde mot Inge Sandstad Skrondal, var ikke Urkedal i realtiteten truet noen gang.

Nærmest kom Inge Sandstad Skrondal, Hans Krogh Harestad og Nicolai Getz med 6½ poeng, mens den 16-årige overraskelsen Anh-Dan Doan Trinh fra Ottestad knep 5. plassen etter seier over Anders G. Hagen i siste runde og sikret seg en ratingfremgang på rundt 120 poeng.

I tillegg er det verdt å trekke frem Gregor Taube (1627), SK 1911 med ratingprestasjon 1801 og Raksha Rathan (1286), OSS med prestasjon 1463.

 

Femdelt i Arnold J. Eikrems minneturnering

Etter en spennende innspurt tronet til slutt fem mann (!) på toppen av resultatlista i Arnold J. Eikrems minneturnering.

Endelig resultatliste

1-5:

GM Bartlomiej Macieja, 2601, Polen, 6

GM Aloyzas Kveinys, 2534, Litauen, 6

GM Emanuel Berg, 2610, Sverige, 6

GM Leif E. Johannessen, 2540, OSS, 6

GM Jon Ludvig Hammer, 2566,OSS, 6

6. GM Florian Handke, 2496, Tyskland, 4½

7. IM Frode Elsness, 2441, OSS, 4

8. GM Leif Øgaard, 2403, MOSS, 3½

9. FM Kristian Trygstad, 2314, OSS, 2

10. FM Andreas Moen, 2353, OSS,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinnere av Arnold Eikrem Memorial 2009.

Foto: Øystein Brekke

 

 

15/4

Seniorer i østerled

 

OSS var sterkt representert i Europamesterskapet for seniorlag i Østerrike. Norge stilte med fire lag i dette mesterskapet, og vår klubb hadde deltakere på tre av lagene. Ragnar Hoen forsvarte førstebordet på Norge 1, som endte på 15. plass, omtrent som forhåndsrangeringen tilsa. Vi merker oss at Jarl Ulrichsen gjorde en prestasjon på vel 2300 på tredje bord.

Du finner alle norske resultater på: http://www.chess-results.com/tnr19361.aspx?art=20&fed=NOR&lan=1&flag=30&m=-1&wi=1000

Tom Johanssen er endelig blitt voksen, og både han og Richard Wicklund-Hansen presterte til over 2000 i internasjonal elo. Ellers hadde to av våre fremste, Erling Kristiansen og Per Ofstad, trukket seg tilbake til Norge IV, som dermed ble det nest beste norske laget. Per har sentrale administrative verv i europeisk seniorsjakk.

 

15/4

Nicolai Getz vant vårturneringen!

Av Ole Chr. Moen

 

Siden seks av deltakerne hadde høyere rating, var det ikke opplagt at Nicolai Getz skulle vinne vårturneringen i jubileumsåret med 5,5 av 7 poeng. Når han slo Leif Erlend i sjette runde var mye gjort, og han sikret seg med remis mot en annen overraskelsesmann, Carl P. Kirkebø i syvende og siste runde. Det var i alt 15 deltakere i en etter måten sterk gruppe.

 

Den store B-gruppen med 22 deltakere ble vunnet av Tormod Claussen på kvalitet foran Bjarne Undheim. Begge fikk 7,5 av 9 poeng, mens Idar Dyrdal ble nr. 3. Lars Oskar Hauge ble med 5,5 poeng best av “puttene” som deltok i turneringen. Det er nok flere enn ham som snart vil snuse på laurbærene.

 

Turneringen ble godt gjennomført av turneringsleder Tarjei Svensen, godt assistert av JK Johnsen m.fl. Husk at klubbmesterskapet 2009 går på torsdager til høsten. Hvem vil bli klubbmester i jubileumsåret?

19/4

OSS april hurtig-GP: Hammeret inn full pott

Noe skuffende deltakelse i OSS april hurtig-GP med bare 37 deltakere, noe som gikk ut over premiesummen i gruppe A og C. Det ble uansett en fin turnering med mye godt og dårlig spill.

 

OSS’ egen GM Jon Ludvig Hammer hadde ingen problemer med å hamre inn 6 av 6 mulige poeng i den sammenslåtte A- og B-gruppen og kunne dermed cashe inn 1300 kroner på en rolig søndagskveld. På delt 2. plass fikk vi IM Bjarke Sahl og Svetoslav Mihajlov poenget bak på 5 poeng, mens Knut Bøckman Open-vinner FM Frode O. O. Urkedal denne gangen måtte ta til takke med 4. plass.

 

Best av 19 spillere i B-gruppen, var Carl Christian Aarnes, Nordstrand med 4 poeng, men Jathavan Suntharalingam og Eirik Søreng på de to neste plassene endte på samme poengsum med dårligere kvalitet.

 

Enda mer suveren var Lars Oskar Hauge, OSS i gruppe C, som med 5½ poeng var halvannet poeng foran sin klubbkamerat Armin Gholami og Johan Salomon fra Nordstrand, begge på 4 poeng.

 

God OSSU-innsats i NM for skolelag

Av Atle Grønn

 

OSS hurtig-GP mistet i hvert fall 10 deltakere pga. stevnekollisjon med NM for skolelag. Faste deltakere, blant annet sjakkfamilier som Botheim, Grønn, Kjøita, Maud/Ulrik og andre befant seg altså i Alta.

 

Det var som alltid en trivelig turnering, og OSSU-skolene Skøyen og Bjølsen bet godt fra seg. Vi nærmer oss 1911.

 

Skøyen hadde en kjempeturnering som endte i 4. plass. Særlig Maud imponerte med 5 poeng av 6 på 2. bord. Turneringsleder Trond Romsdal var spesielt imponert over Mauds sluttspillteknikk i siste spilletime.

 

Bjølsen var det eneste laget som ikke hadde spillere eldre enn 4.klasse. Laget spilte godt og var helt oppe på 1. bord i siste runde mot fire 7.-klassinger, regjerende nordiske mestere fra Korsvoll. Her fikk vi selvsagt bank og havnet dermed på 8. plass, men Eskil holdt stand med svart på 1. bord og skaffet laget en remis mot Henning Kjøita fra vinnerlaget.

Mai

9/5

Torsdagssjakk

Av Ole Chr. Moen

Tormod Claussen vant den første hurtigsjakkturneringen foran Dag Eriksen og Lars Oskar Hauge.

 

Juni

STOR SEIER SMAKER SØTT!!

Av Hans O. Riser

 

OSSU sendte 4 lag til NM for lokallag i Stavanger 5. – 7.  juni. Det ble braksuksess: seier i eldste og yngste klasse. 2. plass i yngste klasse for klubbens 1999 lag. Klubbens kadettlag, hvor 3 av spillerne deltok i klassen for første gang, sikret en sterk 4. plass! Halvparten av alle bestebordspremier havnet hos OSSU spillere!

 

Etter den OSSU pregete premieutdelingen kunne klubben invitere alle spillere med følge til en velfortjent dessertbuffet i hotell Rica Forums 21. etasje: spis så mye dessert dere orker inntil avreise til flyplassen kl 18.00. Et velfortjent sukkersjokk.

 

For de som måtte lure: Nest ytterst til høyre sitter den eneste som maktet å ta et 1/2 poeng fra Jon Ludvig: Bergen 2s Øystein B. spilte remis mot GM Hammer i 4. runde og fortjente naturligvis OSSUs heder for den bragden!

14/6

Sommerbordet og sommerlyn

Av Atle Grønn

 

Vel 20 medlemmer deltok på sommerbordet, hvor Leif Øgaard og Leif Erlend Johannessen gav en oppsummering etter Sveins minneturnering. Det ble servert spekemat med eggerøre og salat. Henrik Wrangell kjørte moped og drakk opp Morten Sands Munkholm.

 

Alle medlemmer får tildelt sitt eksemplar av boken om Svein. Det er viktig at du krysser av på listen som ligger i klubben. På møtet i går deltok i tillegg til forfatter Øystein Brekke, også bidragsytere til boken, Willy L. Olsen, Atle Grønn, Mats Persson og Leif Erlend Johannessen. Widar Fossum fortalte om sine undersøkelser om tidlige sjakkspalter i Osloavisene, og ble supplert av Brekke.

 

På tampen av møtet tok Willy L. Olsen opp spørsmålet om å bygge et air condition-anlegg i klubben. Viften i midtrommet ble demonstrert, og Willy ble lovet at saken skulle tas videre.

 

Nå er det ferietid i klubben og Landsturnering i Bergen. Klubben holder åpen hele sommeren, og det er sommerlyn hver tirsdag etter NM i Bergen, første gang tirsdag 14. juli. Møt opp!

 

OSSU avholdt årsmøte parallelt med møtet, hvor nytt forslag til vedtekter ble behandlet.

 

 

Sjakkmesteren Svein Johannessen

 

Øysteins Brekke bok om Svein Johannessen kom ut til Sveins 2. minneturnering i juni. Et flott og innholdsrik bok først og fremst en bok om Svein men dermed også en god del OSS historie.

19.-23./6

Sveins 2. minneturnering

Fra Bjarke Sahls turneringsside

LAGT INN AV BJARKE SAHL

GM Jon Ludvig Hammer vant suverent

Eirik Gullaksen skriver på hjemmsiden sin (www.bergensjakk.no):

GM Jon Ludvig Hammer (bildet 2566) tok en suveren førsteplass (..) etter seire i de to siste partiene mot FM Frode Urkedal (2299) og Hallvard V. Ådnøy (2299). Urkedal burde absolutt tatt et halvpoeng i sitt parti mot vinneren, men kollapset i sluttspillet.Med 8 poeng av 9 endte Hammer 1½ poeng foran nærmeste utfordrer. 19-åringen tok seks strake seire etter en svak start og hadde ratingprestasjon på 2634. På de neste plassene fulgte Urkedal, GM Mark Hebden (ENG 2510) og Ådnøy med 6½ poeng.16-årige Urkedal tok dermed sin første IM-norm med et halvt poengs margin. Etter en knusende seier mot IM Bragi Thorfinnsson (ISL 2383) i åttende runde trengte Ådnøy et halvpoeng mot Hammer i siste runde for å ta sin første IM-norm. Remis var tilstrekkelig for Hammer til å sikre førsteplassen, men han ga ikke ved dørene og vant overbevisende også dette partiet.På plassene 7-13 fulgte syv spillere med 6 poeng; av disse var GM Leif Øgaard (2403) og Nicolai Getz (2205) eneste norske. Blant spillerne på 5½ poeng bør Håkon Briseid (1985) framheves. Med seier mot en GM, 5½ poeng og ratingprestasjon på 2241 gjorde ASKO-spilleren det langt bedre enn forventet.

 

Sveins mestermøte: Leif Erlend vant 2-0

LAGT INN AV BJARKE SAHL 

 

Leif Erlend Johannessen (bildet) imponerte stort da han i Sveins mestermøte presterte å slå den danske GM Peter Heine Nielsen 2-0.

Mestermøtet ble spilt over Internettet med Leif Erlend på plass i OSS i Oslo og Peter Heine på reisefot i Litauen. De to partier ble spilt via ICC med betenkningstiden 15 10 (15 min. per spiller pluss 10 sekunder i tillegg per trekk), et tempo som tydeligvis passet Leif Erlend særdeles godt. Eirik Gullaksen beskrev forløpet på denne måten på hjemmesiden sin (www.bergensjakk.no):

Nordmannen sto noe dårligere med hvit i første parti, men tok seieren i sluttspillet da motstanderen lot løperen sin bli fanget. I det andre partiet valgte Johannessen den norske varianten i Spansk, ganske sikkert som en hyllest til IM Svein Johannessen som i sin tid var en av de fremste forkjemperne for denne varianten. Åpningsvalget var vellykket, da Nielsen snart fikk store problemer og et ukorrekt offisersoffer gjorde stillingen håpløs.

Mestermøtes to partier ble kommenter 'live' i OSS av IM Atle Grønn og FM Per Andreasen. Seansen samlet et 30-talls tilskuere mandag kveld og på det meste fulgte i overkanten av 100 partiene via ICC.