Christiania Schakselskab 35-årsjubileum i 1919

av Leif Øgaard

 

I Norsk Schakblad fra 1919 kan vi lese om dette:

 

Christiania Schakselskab holdt fredag den 30. mai jubileumsfest med en supé i anledning av selskapets 35-aarige bestaaen. Før man gikk til bords, avslørtes billede av stifter Andr. Aarøe, med en tale av formanden hr. F. Erdmann. Ved bordet talte formanden for bankier Heftye, hvem selskapet skyldte saa meget. Derefter holdt formanden festtalen, i hvilken han gjennemgik selskapets historie i de forløpne 35 aar; han mindedes veteranerne, herunder ogsaa selskapets mangeaarige formand hr. Vaage til hvem der blev avsendt et hilsningstelegram. Efterat dr. Haasted hadde uttalt nogen anerkjendende ord til formanden for hans virke for selskapet, henvendte formanden sig til to av de fremmøtte gjester, formændene i Schakklubben av 1911, hr. E.T. Ødegaard og Arbeidernes Schakklub Odin, hr. A. Johannesen og nævnte bl.a. at tiden nu vistnok var inde til dannelsen av et schakforbund for Kristiania. Begge klubbers formænd uttalte i sine svartaler sin tilslutning hertil.

Hr. L. W. Hansen fra Stavanger Schakklub holdt talen for Norsk Schakforbund, som han ønsket videre held og fremgang. Hr. O. Andersen holdt talen for poesien i schakspillet og hr. K. Bay talte for ” den gode tonen” i selskapet. Saa takket hr. Ødegaard for maten, og man toget ind i spillesalen, hvor man efter en kop kaffe placerte sig ved spillebordene til en lynturnering.

 

Formann i Christiania Schakselskap i 1919 F. Erdmann

 

 

 

En jubilæumsturnering i Christiania Schakselskab ble avavholdt med følgende resultat:

Første klasse:

Christiania Schaksekskabs pokal og 1. præmie H. G. Hansen 7,5 av 10, 2. præmie J. A. Brekke 7, 3. præmie J. Lilja 6,5, 4. og 5. præmie med 6 poeng S. Herseth og A.M. Erichsen 6 poeng, 6. præmie H.C. Christoffersen 5,5 poeng.

 

Av disse 6 premietakerne ble alle norgesmestere unntatt Herseth som best fikk en 2. plass i NM (LØ)

 

Vinner av Christiania Schakselskabs jubileumsturnering ble H.G. Hansen, mens norgesmester det året ble Jac. A. Brekke