Invitasjon

Forfallsregler

En spiller kan i løpet av i løpet av turneringens ni runder melde forfall maks tre ganger. Det inkluderer forfall til de oppsatte torsdagens hvor det skal spilles utsatte partier, men spillerne står naturligvis fritt til å avtale seg i mellom andre tidspunkter. Melder man forfall når kvoten er brukt opp, dømmes partiet til tap.

Antatt spilleprogram

31.januar: 1.runde:
7.februar: 2.runde
14.februar: Utsatte partier
21.februar: 3.runde:
28.februar: 4.runde:
7.mars: Utsatte partier
14.mars: 5.runde
21.mars: 6.runde:
28.mars: Skjærtorsdag (ingen sjakk)
4.april: Utsatte partier
11.april: Utsatte partier
18.april: 7. (siste) runde.

Startavgift

200 kroner for voksne, 100 kroner for juniorer (under 20 år)

Spillesystem

7 runder monrad med alle i en gruppe.

Betenkningstid

90 minutter på hele partiet med 30 sekunder i tillegg på hvert trekk.

Premier

1500 – 1000 – 700 til de tre øverste (forutsatt minst 20 deltakere). Bokpremier.