Invitasjon

Oslo Schakselskap ønsker velkommen til åpent klubbmesterskap i lyn tirsdag 14. juni kl 19 i våre lokaler i Bogstadveien 30!

Se påmelding og deltakerliste nederst i innbydelsen!

Betenkningstid:

3 minutter pluss 2 sekunder i tillegg per trekk (VM-formatet!)

Spillesystem:

Avhenger av deltakerantallet, men trolig i grupper alle mot alle.

Siste oppmøte:

18.50.

Startavgift:

100 for voksne, 50 for juniorer

Premier:

Premiering i to grupper over/under 1750.

Gruppe A: 1500/1000/500
Gruppe B: 1000/500 (ved stor deltakelse i gr. B)

NB! Med forbehold om minimum 30 deltakere

Premie til beste kvinne ved minst tre kvinnelige deltakere

Turneringsleder:

IM Atle Grønn