Invitasjon


Oslo Schakselskap ønsker velkommen til OSS Europacup Grand Prix 11.september! Overskuddet går til klubbens deltakelse i Europacupen for klubblag som starter 23.september.

Tidspunkt:

Søndag 11.september

Startkontingent:

350 kroner for voksne, 250 kroner for juniorer

Betenkningstid:

20 minutter pluss 5 sekunder i tillegg per trekk

Spillesystem:

7 runder monrad, over/under 1750

Premier

Gruppe A: 2000/1200/800
Gruppe B: 1500/1000/700

Med forbehold om minst 40 deltakere

Spilleplan:

Siste oppmøte 11:45. 1.runde kl. 12:00.

Premieutdeling ca. 19:00

Påmeldingsfrist:

10. september.